Impresszum

Managing Director:

Gerhard Hahn, Ernst Hahn
Registergericht Göttingen - HRB 112264
Ust.-Id-Nr.: DE115311172 
Telefon: +49-5541-7062 00
Telefax: +49-5541-7062 10

E-Mail: info(at)excor.com

www.excor.com

Hosting

axxeo GmbH
Gustav-Adolf-Str. 8
30167 Hannover

www.axxeo.de

Responsible

EXCOR Korrosionsschutz-Technologien und -Produkte GmbH
Tonlandstraße 2
D-34346 Hann. Münden

Design and technical implementation

COMLINE Computer + Softwarelösungen AG

Schwarzer Bär 4
30449 Hannover

www.comlineag.de

Data protection officer

data-protection(at)excor.com

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön személyes adatait kizárólag az európai és a nemzeti adatvédelmi jogszabályok keretében gyűjtjük össze, használjuk fel és tároljuk. A továbbiakban tájékoztatjuk az adatgyűjtés jellegéről, hatályáról és céljáról, valamint az adatok online szolgáltatás keretében történő felhasználásáról.

Felelős személy

Ezzel kapcsolatban az oldal jobb felső szegélyén elhelyezett impresszumunkra hivatkozunk.

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselőnk kapcsolattartási adatait ugyancsak az oldal jobb felső szegélyén elhelyezett impresszumban találja.

A feldolgozott adatok jellege

Személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy kényelmes formában rendelkezésre álljanak az Ön, ügyfeleink, az érdeklődők, a szállítók, a látogatók és online szolgáltatásunk felhasználói számára. Ide tartoznak például: nevek, címek, kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszámok); az Ön által bevitt adatok (szövegek, képek, videók); a meglátogatott weboldalak naplózása, a tartalom, hozzáférési idők, valamint készülékadatok, IP-címek stb. iránti érdeklődés.

A GDPR 9. cikke (1) bekezdésének értelmében nem kerül sor különleges adatkategóriák feldolgozására.

Jogalapok

A GDPR 13. cikke értelmében itt adatfeldolgozásunk jogalapjait magyarázzuk el Önnek. Online szolgáltatásunk mindenekelőtt szerződéses és szerződéskötést megelőző intézkedéseken, valamint kérdések megválaszolásán alapszik. Itt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontját kell figyelembe venni jogalapként. Amennyiben jogszabályi kötelezettségünk keretében adatfeldolgozást kell végeznünk, ez a folyamat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjára támaszkodik. Jogos érdekeink védelmére tekintettel az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Ha az említett jogalapok egyike sem releváns, az adatfeldolgozást az érintett hozzájárulásával (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, ill. 7. cikke) végezzük.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai és frissítései

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot frissítjük, ha új ajánlatokat, termékeket vagy szolgáltatásokat vezetünk be, online eljárást igazítunk ki, illetve továbbfejlesztjük az internetes és számítógépes (EDV) biztonsági technológiát. Ennélfogva fenntartjuk a jogot, hogy a jelen nyilatkozatot indokolt esetben kiigazítsuk. A kiigazításról itt tájékoztatást adunk. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódjon az adatvédelmi nyilatkozat aktuális állapotáról.

Adatbiztonság

Mai, kapcsolatokkal átszőtt világunkban a személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférési kísérletek olyan valós veszélyt jelentenek, amelyre a magánszemélyeknek és a vállalatoknak napi szinten fel kell készülniük. Ez kétségkívül jelentős kihívás.

Mivel az adatvédelem nálunk kiemelt prioritást élvez, beruházunk rendszereink biztonságának fenntartására, és ezt a biztonságot folyamatosan ellenőrizzük. Hiszen az excor.com helyen, online szolgáltatásunk kezelése során a személyes adatait bízza ránk. Az adott információk biztonsága fontos számunkra.

Ezért a technika állásának, a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülménye és céljai, valamint a természetes személy jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével technikai és szervezeti intézkedéseket hozunk, amelyek a támadások elleni védekezésre, a személyes adatokkal való visszaélések, az adatvesztés és a helytelen módosítások, valamint a jogosulatlan harmadik fél általi hozzáférés kizárására szolgálnak (a GDPR 32. cikke). Mivel ezek az intézkedések többek között az adatok bizalmasságának, integritásának és rendelkezésre állásának védelmére hívják fel a figyelmet a fizikai hozzáférés, a bevitel, a továbbítás, valamint a rendelkezésre állás és elkülönítés biztosításának ellenőrzésén keresztül. Ezen túlmenően helyben olyan eljárásokat léptettünk életbe, amelyek többek között az érintettek jogait, az adattörlést és az adatok veszélyeztetésére adott válaszokat szabályozzák. Végül a GDPR 25. cikke értelmében a személyes adatok védelmét már az új hardverek és szoftverek fejlesztésével, ill. beszerzésével, valamint új eljárások bevezetésével, az adatvédelem alapelveire tekintettel beépített (Privacy by Design) és alapértelmezett adatvédelem (Privacy by Default) révén igyekszünk megvalósítani.

Ezek közé a biztonsági intézkedések közé tartozik például az Ön böngészője és a mi szerverünk közötti titkosított adatátvitel. Ha például Ön rendelést ad le, személyes adatait a rendszer hozzánk továbbítja. Ezeket az adatokat – hogy ne kerüljenek illetéktelen kezekbe – SSL eljárással titkosítjuk. Ez egy bevált és biztonságos adatátviteli eljárás az interneten. Jogos érdekeinkre alapozva (lásd GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) szerverünk naplózási fájljait online üzletünk elérésekor az üzemzavarok elemzésére és elhárítására használjuk fel. Ezenfelül kizárólag az arra jogosult személyek számára biztosítjuk a bizalmas adatokhoz a fenti célokból történő hozzáférést.

Együttműködés adatfeldolgozókkal és harmadik felekkel

Amennyiben az adatfeldolgozás során egyéb személyek és vállalatok (adatfeldolgozók és harmadik felek) adatait használjuk, akkor alapvetően erre az eljárásra is a fent említett jogalapok egyike vonatkozik. Ezekkel az együttműködési partnerekkel az adatfeldolgozásra az ún. „megbízásból végzett feldolgozásról szóló szerződés” alapján kerül sor (lásd a GDPR 28. cikkét).

Harmadik országokba irányuló adattovábbítás

Amennyiben az adatokat harmadik országban (azaz az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül) kell feldolgozni, az eljárásra kizárólag akkor kerül sor, ha azt a fenti jogalapok valamelyike támogatja. Az adatfeldolgozás a GDPR 44. és azt követő cikkeiben foglalt előírások keretében történik. Ez azt jelenti, hogy az adatfeldolgozás kizárólag különleges garanciák alapján – például megfelelő szintű uniós adatvédelem (pl. az USA esetében a „Privacy Shield”) hivatalosan elismert megállapítása – vagy hivatalosan elismert különleges szerződéses kötelezettségek (úgynevezett „általános szerződési feltételek”) figyelembevételével történik.

Az adatok összegyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának célja

Az online szolgáltatást, a tartalmakat és funkciókat az Ön rendelkezésére kívánjuk bocsátani. Ezenkívül szerződéses és a szerződéskötést megelőző szolgáltatások, továbbá különböző egyéb szolgáltatások nyújtására, valamint az üzleti partnerekkel és érdekelt felekkel való kapcsolattartás ápolására összpontosítunk.

Online szolgáltatásunkon keresztül megválaszoljuk az Ön kapcsolattartásra vonatkozó kérdéseit, és kezeljük az Önnel való kommunikációt.

Az adatfeldolgozás nem utolsó sorban marketing, reklám és piackutatás célját szolgálja, valamint biztonsági intézkedésként a webes megjelenésünk védelmét hivatott biztosítani. Ennélfogva belső statisztikai, ill. rendszervonatkozású célból az internetes oldalunkhoz való minden hozzáférést és a weboldalon rendelkezésre bocsátott fájlok bármelyikének lekérdezését naplózzuk (ún. szervernaplózási fájlok).

Feljegyzésre kerül a lekérdezett fájl neve, a lekérdezés dátuma és időpontja, a továbbított adatmennyiség, a sikeres lekérdezésről szóló üzenet, a webes böngésző típusa/verziója, a felhasználó operációs rendszere, a hivatkozási URL (az előzőleg látogatott oldal) és a lekérdezési tartomány, valamint a lekérdezésre használt számítógép IP-címei. Az ezen túlmutató személyes adatok csak akkor lesznek naplózva, ha Ön a weboldalunkhoz önkéntes alapon, pl. a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül történő kapcsolatfelvételnél, vagy e-mailben, regisztráció keretében, szerződéskötéskor vagy kérelem benyújtása esetén rendel hozzá adatokat vagy böngészője beállításain keresztül jár el. Az adatokat a rendszer az esetleges későbbi jogszabályból eredő jogok érvényesítéséhez, szolgáltatásainkhoz, megfelelő könyvelés biztosításához, belső kezelési célokra és marketingcélokra, ezenkívül elővigyázatosságból pl. visszaélés vagy csalás tisztázása céljából legfeljebb hét napig tárolja, majd törli. A bizonyítási célon túlmutató adattárolás jogát ez nem érinti.

Szerződésszerű szolgáltatásnyújtás

Adatait (pl. név, cím, kapcsolattartási adatok, továbbá szerződéssel kapcsolatos adatok, pl. igénybe vett szolgáltatások, kapcsolattartók neve, fizetési információk) szerződésben foglalt kötelezettségünk teljesítése érdekében és a szolgáltatási követelményeknek megfelelve dolgozzuk fel a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint. Az online nyomtatványok mint kötelezően megjelölt beadványok a szerződéskötéshez okvetlenül szükségesek.

Felhasználói számlát is létrehozhat, amelynek segítségével pl. nyomon követheti rendeléseit. A regisztrációhoz a rendszer felkéri a kötelezően feltüntetendő adatok megadására. A felhasználói számlák nem nyilvánosak. Keresőmotorokkal történő indexelésre nincs lehetőség. Amennyiben felhasználói számlája megszüntetése mellett dönt, a rendszer a nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelve a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján, kereskedelmi vagy adózási okokból kifolyólag törli a felhasználói számlával kapcsolatos adatokat. Sikeres számlamegszüntetés esetén az adatok mentéséről kizárólag Ön dönt, mi erre nem vagyunk befolyással. Számlamegszüntetés esetén jogunkban áll és kötelességünk az Ön szerződés időtartama alatt elmentett összes adatát visszavonhatatlanul törölni.

A regisztrációnál, valamint az ismételt bejelentkezéseknél és online szolgáltatásaink használata során az IP-címet és a mindenkori felhasználói tevékenységet jogos érdekeink alapján, továbbá a visszaéléssel és egyéb jogosulatlan használattal szembeni védekezés céljából a rendszer eltárolja. Ezek az adatok alapvetően nem kerülnek harmadik fél birtokába. Továbbításra kizárólag követeléseink nyomon követése céljából kerül sor káresetben vagy jogi kötelezettség fennállása esetén a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján.

Az online szolgáltatásunk látogatott weboldalaihoz kapcsolódó adatokat, a termékeink iránti érdeklődést, a kapcsolatfelvételi űrlap bejegyzéseit, illetőleg a felhasználói profilt reklámcélokra használjuk fel az Ön felhasználói profiljának keretében, hogy például a korábban használt szolgáltatásokból kiindulva Önnek termékinformációkat tudjunk átadni. A jogi garanciához kapcsolódó és egyéb megfelelő kötelezettségek lejártát követően az adattörlés a jogszabályban meghatározott megőrzési időszak figyelembevételével történik.

A személyes adatok felhasználása hírlevelünkhöz

Ha feliratkozott hírlevelünk fogadására, a regisztráció során megadott adatait (pl. vezetéknév, utónév és e-mai cím) csupán hírlevél küldése céljából használjuk fel. A hírlevélre való feliratkozáshoz az ún. „dupla e-mail megerősítéses (double opt-in) eljárást” használjuk. A hírlevelünk fogadására való feliratkozás után visszaigazoló e-mailt küldünk Önnek, amelyben megkérjük, hogy a hírlevél rendszeres kézhezvételét az e-mailben elhelyezett hivatkozásra kattintva erősítse meg. Csak ezt követően kapja meg a hírlevelet.

A hírlevélről való leiratkozáshoz mindenkor lehetősége van arra, hogy az adott hírlevélben elhelyezett hivatkozásra kattintva e-mailben, faxon vagy levélben megfelelő nyilatkozatot tegyen. Ezzel kapcsolatban Önt a továbbítási költségekhez kapcsolódó, az alaptarifákhoz igazodó rendszeres díjakon kívül egyéb költségek nem terhelik.

A hírlevelünk küldésével összefüggésben tárolt személyes adatokat a hírlevélről való leiratkozást követően töröljük.

Kapcsolatfelvétel

A velünk kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben való kapcsolatfelvétel keretében ügyeinek kezelését a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján végezzük. Fenntartjuk a jogot, hogy adatait egy ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerben (Customer-Relationship-Management System – „CRM rendszer”) vagy hasonló rendszerben tároljuk.

A kérelmek feldolgozását követően, vagy ha további tárolásra nincs szükség, az adatok törlésre kerülnek. A szükségességet kétévente ellenőrizzük. Az ügyfélszámlával rendelkező ügyfelek kérésére az Ön adatait kívánság szerint tartósan is tárolhatjuk. A törvényes archiválási kötelezettség szem előtt tartásával a törlésre a jogszabályban előírt megőrzési időszak letelte után kerül sor.

Cookie-k használata

Internetes oldalunkon ún. cookie-kat (sütiket) használunk. A cookie-k jellemzően a látogatott weboldal adatait tartalmazzák, amelyeket a webes böngésző a szörfölés során elment. Ha a felhasználó a megfelelő szerveren keresztül újra ellátogat weboldalunkra, weboldalunk felhasználójának böngészője a korábban fogadott cookie-t visszaküldi. Ezáltal a szerver ki tudja értékelni a kapott adatokat, megkönnyíti az internetes oldalon való navigálást, illetve szabályozza a reklámok megjelenését.

A cookie-k csak olyan információkat tartalmazhatnak, amelyeket az Ön számítógépére küldtünk. Ily módon személyes adatok feldolgozására nem kerülhet sor. Amennyiben beleegyezik oldalainkon a cookie-k használatába, nincs hozzáférési jogosultságunk az Ön személyes adataihoz. Ugyanakkor a cookie-k segítségével a weboldalunkon tett látogatás alkalmával újra fel tudjuk ismerni a számítógépét.

Számítógépe internetes böngészőjének megfelelő konfigurációin keresztül, azaz annál a programnál, amellyel internetes oldalakat nyit vagy jelenít meg (pl. Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome vagy Safari) a cookie-k használata kizárható. Ebben az esetben elképzelhető, hogy oldalaink bizonyos funkciói már nem állnak a rendelkezésére vagy nem megfelelően jelennek meg.

A cookie-k arra is használhatók, hogy bevásárlókosarát a rendelés során kezeljék vagy beállításait (fizetés és szállítás módja, szállítási hely) megjelenítsék. Így lehetőségünk van arra, hogy internetes oldalainkat ügyfeleink igényeihez igazítsuk. Adott a lehetőség arra, hogy együttműködő hirdetési partnereinken keresztül harmadik felek cookie-jait is az Ön számítógépén tároljuk. Erre például a harmadik fél weboldalain folytatott reklámtevékenységekkel összefüggésben kerül sor (ún. retargeting vagy ún. közösségi beépülő modulok (social plugin) használata).

A használt cookie-k nem tartalmaznak személyes adatot. Önhöz mint természetes személyhez a cookie-k nem rendelhetők hozzá. Ezzel csupán a használatban lévő számítógép újbóli felismerésére nyílik lehetőség. De erre is csak a cookie-k törléséig, illetve addig, amíg az Ön által indított program alapján azok maguktól nem törlődnek.

Harmadik fél szolgáltatásainak és tartalmainak beágyazása

Az online jelenlétnek tulajdoníthatóan a harmadik felek tartalmai, pl. YouTube-videók, Google Maps térképek, RSS-Feeds vagy más weboldalak grafikái kapcsolódhatnak egymáshoz (ún. „harmadik fél szolgáltató”). Ennek mindig az a feltétele, hogy ezen tartalmak szolgáltatója észlelje a felhasználó IP-címét, mivel ezen IP-cím hiányában a megfelelő tartalom nem tud eljutni az Ön böngészőjére. Kizárólag olyan tartalmak használatára törekszünk, amelynek harmadik fél szolgáltatója az IP-címet kizárólag a tartalmak szállítására használja fel. Ugyanakkor nem tudjuk befolyásolni, hogy a harmadik fél szolgáltató az Ön IP-címét pl. statisztikai céllal tüntesse fel.

Google Analytics

Weboldalainkon a Google Analytics alkalmazást használjuk. Ez a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA („Google”) szolgáltatása. Online felületünk elemzéséhez, fejlesztéséhez és hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekeink alapján, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjára támaszkodva döntöttünk az adott szolgáltatás használata mellett.

A Google Analytics cookie-kat használ, amelyek segítségével információt gyűjt az Ön weboldal-felhasználási szokásairól. Ezek az információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek, tárolásuk ott történik.

Weboldalainkon az IP-cím anonimizálásának aktiválása esetén a Google az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb szerződő államaiban előzetesen lerövidíti az Ön IP-címét.

Külön kezelés keretében a teljes IP-cím továbbítható a Google egyik USA-beli szerverére, és ott lerövidíthető. Megbízásunkból a Google ezeket az adatokat az Ön weboldalhasználati szokásainak kiértékelésére, a weboldalon folytatott tevékenységről való jelentés készítésére, valamint a weboldal üzemeltetője felé kezdeményezett, weboldal- és internethasználattal összefüggő szolgáltatásnyújtáshoz használja fel. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjére továbbított IP-cím a Google egyéb adataival nem fog összemosódni.

Itt is lehetősége van arra, hogy böngésző szoftvere megfelelő beállításain keresztül letiltsa a cookie-k tárolását. Ugyanakkor ennek következtében előfordulhat, hogy nem lesz képes weboldalaink minden funkciójának teljes körű használatára. A http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en linkről letölthető böngészőplugin telepítésével lehetősége nyílik arra, hogy a cookie-k által létrehozott, a weboldalhasználatra vonatkozó adatok (ideértve az Ön IP-címét is) Google általi rögzítését és az adatok Google általi feldolgozását letiltsa.

Hitelképesség-ellenőrzés és pontozás

Előre fizetés esetén, pl. számlás vásárlásnál, jogos érdekeink érvényesítése céljából ((GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) ) adott esetben, matematikai-statisztikai alapon a Creditreform Braunschweig Göttingen Bruns & Harland GmbH & Co KG, Willi-Eichler-Str. 11, 37079 Göttingen intézetnél hitelkimutatást készítünk. Ehhez a hitelképesség-ellenőrzéshez szükséges személyes adatokat a Creditreform Braunschweig Göttingen Bruns & Harland GmbH & Co KG intézethez továbbítjuk, és a kapott, a nemteljesítés statisztikai valószínűségére vonatkozó információkat a szerződéses viszony létrehozásával, végrehajtásával és megszüntetésével kapcsolatos megalapozott döntéshez használjuk fel. A hitelkimutatás valószínűségi értékeket (pontszámok) tartalmazhat, amelyek számítása tudományosan elismert matematikai-statisztikai eljárások alkalmazásával történik, és a számítás során többek között címadatok kezelésére kerül sor. Védelemre érdemes érdekeit a törvényi előírásoknak megfelelően figyelembe vesszük.

Hivatkozások más internetes oldalakra

Időnként harmadik felek weboldalaira történő átirányítást kezdeményezünk. Az átirányítási weboldal lelkiismeretes kiválasztása esetén sem vállalunk felelősséget harmadik felek weboldalain elhelyezett tartalmak megfelelősége és teljessége, valamint az adatbiztonság tekintetében. A jelen adatvédelmi nyilatkozat a harmadik felek hivatkozott weboldalaira sem alkalmazható.

Az érintettek jogai

Önt érintettként megilleti az ún. hozzáféréshez való jog. Ennek szellemében megerősítést kérhet arról, hogy adott esetben milyen adatokat dolgozunk fel Önnel kapcsolatban (a GDPR 15. cikke).

A GDPR 16. cikke alapján kérelmezheti az Önhöz kapcsolódó adatok kiegészítését, illetve nem megfelelő adatainak helyesbítését.

A GDPR 17. cikkében ismertetett feltételekkel kérelmezheti adatainak haladéktalan törlését. Arra is lehetősége van (a GDPR 18. cikke alapján), hogy adatai feldolgozásának korlátozását igényelje.

Törlésre akkor kerül sor, ha az adatokra az előirányzott célból már nincs szükség, és további jogi megőrzési kötelezettség ezzel nem áll szemben. Máskülönben a feldolgozást korlátozzuk, az adatokat zároljuk, és további feldolgozásukat megszakítjuk. A kereskedelmi vagy adózási okokból megőrzendő adatok tartoznak ide.

Németországban a HGB 257. §-ának (1) bekezdése értelmében a megőrzési időszak 6 (kereskedési könyvek, nyilvántartások, nyitóegyenlegek, pénzügyi kimutatások, üzleti levelezés, számviteli bizonylatok stb.), az AO 147. §-ának (1) bekezdése szerint 10 év (könyvek, feljegyzések, üzleti jelentések, számviteli bizonylatok, kereskedelmi és üzleti levelek, adózási szempontból releváns dokumentumok stb.).

Lehetőség van arra, hogy az Ön kívánságára adatait a GDPR 20. cikke alapján rendelkezésre bocsássuk, illetve egy másik felelős személy felé továbbítsuk. Továbbá, a GDPR 77. cikkének értelmében az illetékes felügyeleti szervnél panasz benyújtására is lehetősége van.

Elállási jog

A GDPR 7. cikkének (3) bekezdése alapján a részünkre megadott beleegyezésétől jövőbeli hatállyal elállhat.

Tiltakozási jog

Az Önnel kapcsolatos adatok jövőbeli feldolgozása ellen a GDPR 21. cikke alapján bármikor tiltakozhat. A tiltakozás eszközével különösen közvetlen üzletszerzés céljára történő adatfeldolgozás esetén élhet.

Az említett ügyekben a fenti kapcsolattartási adatokat használva forduljon hozzánk bizalommal.

 

Aktuális állapot: 2019/02

 

 

Felelősségkizárás

1. Az online ajánlat tartalmaA szerző nem vállal felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, korrektségéért, teljességéért és minőségéért. Alapvetően kizárt a szerzővel szembeni, a felhasznált információk használatából vagy fel nem használásából eredő, ill. hibás vagy nem teljes információk használatából eredő anyagi vagy eszmei kárhoz tartozó kártérítési igény, hacsak a szerző részéről bizonyíthatóan nem áll fenn a szándékosság vagy a súlyos gondatlanság esete. Minden ajánlat kötelezettség nélküli. A szerző nyomatékosan fenntartja a jogot arra, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje vagy a nyilvánosságra hozatalt részlegesen vagy véglegesen megszüntesse.2. Utalások és linkekKözvetlen vagy közvetett utalás esetén idegen honlapokra („linkekre“), amelyek a szerző felelősségi körén kívül állnak, csak abban az esetben lépne érvénybe a szavatossági kötelezettség, ha a szerzőnek a tartalmakról tudomása van, és számára műszakilag lehetséges és elvárható lenne a használat megszüntetése jogellenes tartalmak esetén. A szerző ezúton kifejezetten nyilatkozik, hogy a linkhivatkozások előállításának időpontjában nem volt semmilyen illegális tartalom a hivatkozott oldalakon. A kapcsolódó oldalak/linkek aktuális és jövőbeni kialakítására, tartalmára vagy alkotóira a szerzőnek nincs semmilyen befolyása. Ezért minden kapcsolódó oldal/link tartalmától, amelyek a kapcsolódás után megváltoztatásra kerültek, szerző ezúton nyomatékosan elhatárolja magát. Ez a megállapítás minden az ajánlaton belül található linkre és utalásra érvényes, továbbá a szerző által létrehozott vendégkönyv bejegyzéseire, a párbeszédfórumokra és a mail-listákra is. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, és különösen azokért a károkért, amelyek az ily módon felkínált információk használatából vagy fel nem használásából adódnak, kizárólag az oldal ajánlattevője felel, amelyre az utalás történt, és nem az, aki linkeken keresztül az adott tartalomra utalt.3. Szerzői-és jegyzési jogA szerző törekszik arra, hogy publikációiban a felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videojelenetek és szövegek szerzői jogára ügyeljen, saját maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videojeleneteket és szövegeket használjon fel, vagy nem licenszes grafikákat, hangdokumentumokat, videojeleneteket és szövegeket alkalmazzon. Minden az internet ajánlatban megnevezett, és esetleg harmadik fél szerzői joga alatt álló márka- és árujelzés korlátozás nélkül a mindenkor érvényes jegyzési jog, és az adott esetben bejegyzett tulajdonos tulajdonjogi hatálya alá esik. Már a puszta említés esetén sem juthatunk arra a következtetésre, hogy a márkajelzés esetleg nem esik harmadik fél szerzői jogvédelme alá! A nyilvánosságra hozott, szerző által létrehozott objektumok sokszorosítási joga kizárólag az oldal szerzőjénél marad. A grafikák, hangdokumentumok, videojelenetek és szövegek sokszorosítása és felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációban kizárólag a szerző kifejezett engedélyével lehetséges.4. AdatvédelemAmennyiben az internetes ajánlat keretein belül lehetőség van személyes vagy üzleti adatok megadására (e-mail címek, nevek, címek), ez az adatszolgáltatás a felhasználó részéről teljesen önkéntesen történik. Minden felkínált szolgáltatás igénybevétele lehetséges fenti adatok megadása nélkül is, ill. anonim adatok vagy álnév megadásával – amennyiben ez műszakilag lehetséges és ésszerű.5. A felelősségkizárás jogérvényességeEzt a felelősségkizárást annak az internetajánlatnak a részének kell tekinteni, amelyről erre az oldalra utaltak. Amennyiben ezen szöveg bizonyos részei vagy megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljes egészében felelnek meg az érvényes jogi helyzetnek, a dokumentum többi része tartalmában és érvényességében érintetlen marad.

6. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). 
Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. 
In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties to the Agreement on the European Economic Area. 
Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA. 
On behalf of the website provider Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. 
Google will not associate your IP address with any other data held by Google. 
You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. 
Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.